Algemene voorwaarden

 

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden:

Als u een afspraak voor een massage met ons maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Voor een eerste massage/behandeling zullen wij kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op. Hiervan zijn de kosten gratis!

Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.

Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan ons geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

De behandelaar/masseur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de behandelaar/masseur is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

Wij zullen nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zullen nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van onze diensten en derhalve kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.

Aangezien wij een beperkt aantal plekken hebben per dag, willen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.

zakelijke contracten en opdrachtgevers

Wij hebben voor zakelijke contracten en opdrachtgevers een restitutieregeling. Bij het annuleren worden de volgende percentages in rekening gebracht:

– 1 maand voor de afspraakdatum wordt 20% van de hoofdsom in rekening gebracht;

– 2 weken voor de afspraakdatum wordt 50% van de hoofdsom in rekening gebracht;

– 1 week voor de afspraakdatum wordt 80% van de hoofdsom in rekening gebracht;

– Binnen 24 uur voor de afspraak datum wordt 100% van de hoofdsom in rekening gebracht.

Bij ons staat ethiek en hygiëne hoog in het vaandel en wij verwachten dat ook van u. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

Wij behouden ons het recht voor om cliënten te weigeren.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals handdoeken en olie zijn inbegrepen.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Na de behandeling/massage dient er gelijk afgerekend te worden. U kunt hierbij kiezen uit contant, per tikkie of per bank.

×