Privacy beleid sensa HEaling

Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage, gevestigd aan Van Lenneplaan 47, 3768 XN Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Van Lenneplaan 47, 3768 XN Soest – 06 2921 2533
P. Post is de Functionaris Gegevensbescherming van Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage. Zij is te bereiken via info@sensahealing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij indien van toepassing en vrijwillig verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Ras (foto’s blijken bewijs van ras te zijn volgens de wet: met deze informatie wordt niets gedaan).
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sensahealing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage tussen zit. Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

Delen van persoonsgegevens met derden

Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst). De inhoud van alle afspraken zijn vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sensahealing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sensa Healing, holistische praktijk voor coaching en massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sensahealing.nl

×